• Club sandwich là một món ăn nhanh được ưa chuộng trên thế giới. Món ăn nhẹ có thể ăn vào lúc xế chiều hoặc giữa buổi.
  • Món ăn nhẹ có thể ăn vào lúc xế chiều hoặc giữa buổi.