Trái trứng cá

Ngày xưa, mỗi lần về ngoại, tui và Na hay rủ nhau đi hái trứng cá bên nhà dì Hía. Dụng cụ là một cái lồng bằng tre, vót nhọn ở đầu. Thường thì chỉ có Na hái, còn tui thì thỉnh thoảng mới rớ vô vì tui không biết cách, hay làm cho trái trứng cá rụng hết xuống đất.

Trứng cá rất ngon và ngọt. Tui rất mê ăn trứng cá, mê nhìn những trái trứng cá xanh xanh đỏ đỏ. Trái xanh rụng đi thì tui lượm để chơi đồ hàng, trái đỏ hái bằng lồng thì để ăn, trái cam cũng có khi ăn được. Vào mùa mưa thì tui không ăn trứng cá, chỉ để chơi thôi vì mùa mưa trứng cá thường có dòi. Bây giờ thì dìa Hía chặt mất cây trứng cá rồi, uổng ghê!

Hoa trứng cá

Trái trứng cá còn xanh

Trái trứng cá chuyển màu cam

Trái trứng cá đã chín đỏ

Nguyễn Hà Phương Anh , Saigonese’s Blog