• Món ăn dành cho cả nhà.
  • Thịt trộn tôm viên là món ăn vừa được dùng để ăn vặt , với sự kết hợp giữa thơm của thịt, dai dai của tôm và dòn dòn của lớp bên ngoài