• Với cách tự khâu bao tay giản đơn sau, bạn có thể tự làm cho bé nhiều đôi bao tay thật dễ thương để đón bé chào đời. Mẹ tự khâu bao tay chuẩn bị sẵn đón bé chào đời