• Món này cũng giản đơn thôi, mọi người có thể thay đổi ăn nui trộn kiểu này khi đã chán cơm