• Các bé thích màu mè, thế nên nấu xôi cũng làm màu mè cho bé ăn thôi nhỉ?