• Trong tủ gia vị của bất kỳ một người nội trợ đảm đang nào cũng không thể thiếu giấm. Có rất nhiều loại giấm khác nhau nhưng dễ làm, ngon và bổ vẫn