• Miếng bánh vừa xốp, vừa mềm, lại có thêm sô-cô-la và mứt chua chua ngọt ngọt, rất thù vị khi thưởng thức cùng trà nóng.