• Protein đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn kiêng hay chay tịnh. Nguồn đạm đáng giá trong nhóm thực vật dưới đây sẽ mang đến cho bạn 10gr protein cho mỗi lần “phục vụ”.