• Mỗi khi bổ dưa đừng vội bỏ phần vỏ dưa bạn nhé, hãy giữ lại phần vỏ thêm chút khéo léo bạn đã có một chiếc đĩa đựng hoa quả tuyệt đẹp rồi nhé.
  • Naungon.com - "Tài giỏi khéo léo chi mô, chúng tôi cũng “đổ máu” vì hàu nhiều lắm rồi", người phụ nữ vừa tách hàu vừa vui vẻ nói.