• Bẻ một miếng bánh tráng, xúc một miếng da heo trộn, cái giòn rụm của bánh tráng, chút giòn sựt sựt của da heo sẽ đem lại cảm giác la miệng