• Hơi mất công một chút nhưng bù lại mình sẽ có một món ăn với cách trình bày rất lạ đó bạn. Cùng chiêu đãi bạn bè dịp cuối tuần nào.
  • Hơi mất công một chút nhưng bù lại mình sẽ có một món ăn với cách trình bày rất lạ đó bạn.