• Chiếc nhẫn vẫn đeo ở ngón áp út là dụng cụ giản đơn, hiệu quả và ấn tượng để mở nắp chai. Lưu ý chỉ áp dụng cách này khi bạn không có dụng cụ mở nắp.