• Gà vốn là thực phẩm quen trong cách bữa ăn gia đình, có nhiều cách để chế biến món ngon từ nguyên liệu này và món cánh gà sapo là một gợi ý.