• Ngoài hương vị đặc biệt, chè trứng long nhãn còn có tác dụng dưỡng huyết và an thần.