• Sữa đặc ngoài hàng thường hơi ngọt, và bạn là một người không thích ăn ngọt lắm. Bạn cũng có thể làm được món sữa đặc homemade ngay tại nhà để có thể gia giảm vị ngọt tùy thích.