• Là một món nước có ga và nhiều vitamin C, rất thích hợp cho ngày nắng nóng…