• Một cách làm khác cho cookies trà xanh, bánh giòn và rất thơm.