• Gắp một miếng cá điêu hồng ngọt lừ, thêm cộng cải thìa xanh nõn và lát nấm đông cô thơm dịu - một bản hòa ca du dương đang reo vang trong vòm họng.