• Thịt bò ướp lá thơm, chiên vàng hầm với thị ba rọi ăn với nui quá ngon và hấp dẫn.