• Những tưởng, đan móc chỉ dành cho những cô nàng đã thành thục từng mũi đan, chart móc. Thế nhưng, không cần kim đan, không cần biết đan từ trước, bạn vẫn có thể tự làm cho mình những chiếc vòng tay, băng đô, khăn quàng... xinh xắn.