• Có thể nói don là loài thủy sản “độc quyền” của dòng sông Trà - Quảng Ngãi. Đến miền quê núi Ấn sông Trà mà không ăn don thì coi như chưa đến vậy! Don