• Việc bổ sung Lysine, DHA hay vitamin C trong sữa chua kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Người