• Món sấu dầm gây ứa nước miếng được coi là nét “duyên thầm” của mùa thu HN. Thu sắp qua, đông đã tới cận kề. Những gánh hàng sấu chín dầm lác đác