• Tiếng rao đêm 'Ai khoai nướng, ngô nướng đây... ' trong các ngõ ngách Hà Nội không chỉ là nét đẹp ẩm thực mà còn khiến người đi xa nhung nhớ. Mùa đông
  • Tiếng rao đêm "Ai khoai nướng, ngô nướng đây... " trong các ngõ ngách Hà Nội không chỉ là nét đẹp ẩm thực mà còn khiến người đi xa nhung nhớ.