• Đôi khi, túi bạn đầy lương tháng và giàu lương tâm, vẫn không “bói” ra được một chú lươn đồng bụng vàng ánh, to gần bằng cổ tay, tẩm bổ cho cả