• Rau góp theo cách gọi của miền trung du quê tôi là những cây rau rừng được trộn lẫn vào nhau. Thôi thì đủ các cây thân thảo như mè đất, đầu riều, ngắt