• Đầu tuần vừa rồi tôi có dịp đến thăm Côn Đảo. Tháng 3 không phải mùa trái bàng nhưng vẫn tôi vẫn được trải nghiệm về món ăn đặc sản của miền