• Nhớ lúc đi học nấu ăn, thái xong vài lạng ớt rồi ra rửa mặt, quen thói vốc nước lên mặt, hậu quả là không mở được mắt, da mặt phỏng rộp. Thế mà