• Cách chọn vải ngon không quá khó, chỉ cần bạn để ý một chút khi đi mua là được. Vải - Màu sắc: Trông màu bên ngoài quả vải phải tươi, ngon, quả to đều
  • Cách chọn vải ngon không quá khó, chỉ cần bạn để ý một chút khi đi mua là được.