• Ăn chuối rất tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên, thường ngày khi mua chuối về, bạn chưa ăn hết thì chuối đã bị hỏng. Vậy phải làm cách nào để chuối được