• Đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ, đón giao thừa, đi lễ chùa đầu năm, xem kịch... là những điều có thể tận hưởng dịp Tết ở Sài Gòn. 1. Đi dạo đường hoa