• Cây sả trồng trong nhà vừa có tác dụng làm cảnh, vừa có thể xua muỗi. chuẩn bị sẵn: - Vài nhánh sả tươi còn gốc - Cốc hoặc lọ đựng Cách chế biến: - Cắt bỏ