• Khí hậu mùa hè thường làm cho thực phẩm của bạn nhanh ôi thiu và biến chất, vậy làm sao để giữ thực phẩm được lâu nhất? 1. Quy tắc “hai giờ” Không