• Cách chữa cơm khê, nhão, khô ... chẳng phải bí quyết gì chỉ là, chỉ là chút mẹo vặt từ ngày xưa, cũng qua vô số lần bị tế vì cái tội ham chơi, cơm