• Trời đổ mưa già vài trận, cá đồng “trôi” theo từng chuyến xe đạp cọc cạch của các mẹ các chị về chợ mỗi sớm mai. Đó là thời điểm người nhà