• Thịt cá măng thơm ngon, hơi dai nấu cùng lá giang chua chua thì đặc biệt ngon. Cá măng, loại cá nước lợ, thức ăn chủ yếu là tảo, rong câu, phiêu sinh vật nên