• Cá hồng thường sống nhiều ở vùng biển, nhất là những nơi nước biển tiếp giáp với cửa sông, có dòng chảy sạch. Dọc miền Trung, cá hồng sống nhiều ở