• Balinese Risjtaffel là một món ăn rất phổ biến ở Bali được các chủ đồn điền thuộc địa Hà Lan phát minh, chuyên để phục vụ khách du lịch nước ngoài để họ