• “Tan tầm rồi đuối không em?- Đuối lắm anh ơi!- Vậy anh mời em đi ăn cá đuối cho khỏe ra”... Có món ngon, anh bạn "a lô" rủ rê “đồng bọn” nghe