• Có nhiều cách để môi trường sinh sản “màu mỡ” hơn, trong đó cách lựa chọn thực phẩm đóng vai trò quan trọng không kém. Dưới đây là ba loại thực phẩm
  • Có nhiều cách để môi trường sinh sản “màu mỡ” hơn, trong đó cách lựa chọn thực phẩm đóng vai trò quan trọng không kém. Dưới đây là ba loại thực phẩm giúp phụ nữ dễ thụ thai hơn, theo knoji (Mỹ).