• Món trứng ốp la kiểu Pháp tưởng dễ làm nhưng nếu bạn không Lưu ý và khéo léo, sẽ ra thành quả một món ăn chẳng hấp dẫn chút nào.- Emdep.vn