• Bạn đã bao giờ thử kiểu cà phê chuối này chưa? Nghe có vẻ lạ nhưng đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa cà phê và chuối đấy! Nếu chưa làm thì hãy làm thử nè, biết đâu bạn ghiền luôn thì sao.