• Tiết thu đã sắp qua, lá vàng vương khắp đường, chiều nay tự nhiên lại có cảm hứng làm mẻ bánh quy lá vàng. Miếng bánh thơm thơm, ngậy vị bơ, giòn tan trong miệng, với hình những chiếc lá đặc trưng của mùa thu thật là hấp dẫn.