• Phần chả có lẫn râu mực ăn giòn, nước dùng chua ngọt nhẹ từ cà chua và dứa.