• Không tốn mấy công chuẩn bị sẵn, bạn đã có món ăn lạ miệng cho bữa ăn gia đình với các nguyên liệu dễ tìm. Và cũng thật giản đơn để chế biến món đậu chiên sốt nấm và tôm này.