English study, abc grammar, grammar in use,dictionary,picture dictionary,ESL, English as a second Language, listening, speaking, reading, writing online grammar course, grammar courses, practice lsat exams, lsat practice exam, english grammar software, english grammar course, esl, grammar tutorial, english grammar study, english, beginner esl lessons, learn english, learn spanish words, learn english grammar, english grammar tutorial, english grammar workbook, learning english grammar, teaching english grammar, two word verbs, german verbs, spanish verb, verbs, esl listening practice, tag questions, test english, esl lesson, english grammar, english grammar exercises, english grammar exercise, basic english grammar, english grammar lessons, english grammar lesson, english grammar practice, english grammar online, english grammar review, english grammar book, english grammar checker, english grammar worksheets, middle english grammar, efl grammar, grammar exercises, german grammar, grammar tense, grammar exercise, grammar workbook, grammar workbooks, grammar, esl grammar, grammar practice, turkish grammar, russian grammar, phrasal verb, phrasal verbs, english phrasal verbs, phrasal verbs exerces, phrasal verbs dictionary, sat test help, sat prep, sat tutor, gre study guide, gre sample exams, practice gmat, gre practice exam, gre practice exams, ase test preparation, gmat test, umat test, psat test, college sat, sat college exam, sat preparation, gmat exams, gmat, esl schools, cfa practice test, isat practice tests, gre preparation

 

 
 

Mn ăn Nơi khc, Nước ngoi


S lt quả bơ với tm, cua

 Salade d'avocats


Vật liệu:

- 2 quả bơ ( D' avocats )
- Một hộp cua
- 250 g tm luộc , lột vỏ
- 1/2 tri chanh
- Dầu dấm
- Vi cọng l ng ty ( persils) xắt nhỏ


Cch lm:
- Chẻ đi 1 quả bơ ra lm hai, vắt chanh vo quả bơ
- Một tri, lột vỏ, cắt thnh hnh con cở vung
- Trộn chung quả bơ xắt con cờ, với tm + cua + ng ty + dầu dấm
- xong, để vo nữa quả bơ đ cắt ra lm hai, để vi cọng ng ln cho đẹp, hay vi miếng c t mt cho c mu


Dầu dấm:
1/5 muỗng c ph muối + 1/5 muỗng c ph tiu + 1/2 muỗng mu tạt loại cay (moutarte fort). 1 muỗng sp dấm đỏ hay dấm + 3 muỗng sp dầu olives. Một tp tỏi đập cho nhuyễn,
- Đnh cho dầu+ dấm v muối ho tan với nhau , nếu khg c mu tạt th c thể thế vo cht ớt bột cho hơi cay cay, để bng bớt mi tanh của tm v cua


Cch dng
- Để vo tủ lạnh, trước khi dng.Dng km theo với bnh m


 
<< Về mục lục >>
 

2005 - 2011 | www.NauNgon.Com