English study, abc grammar, grammar in use,dictionary,picture dictionary,ESL, English as a second Language, listening, speaking, reading, writing online grammar course, grammar courses, practice lsat exams, lsat practice exam, english grammar software, english grammar course, esl, grammar tutorial, english grammar study, english, beginner esl lessons, learn english, learn spanish words, learn english grammar, english grammar tutorial, english grammar workbook, learning english grammar, teaching english grammar, two word verbs, german verbs, spanish verb, verbs, esl listening practice, tag questions, test english, esl lesson, english grammar, english grammar exercises, english grammar exercise, basic english grammar, english grammar lessons, english grammar lesson, english grammar practice, english grammar online, english grammar review, english grammar book, english grammar checker, english grammar worksheets, middle english grammar, efl grammar, grammar exercises, german grammar, grammar tense, grammar exercise, grammar workbook, grammar workbooks, grammar, esl grammar, grammar practice, turkish grammar, russian grammar, phrasal verb, phrasal verbs, english phrasal verbs, phrasal verbs exerces, phrasal verbs dictionary, sat test help, sat prep, sat tutor, gre study guide, gre sample exams, practice gmat, gre practice exam, gre practice exams, ase test preparation, gmat test, umat test, psat test, college sat, sat college exam, sat preparation, gmat exams, gmat, esl schools, cfa practice test, isat practice tests, gre preparation

 

 
 

Mn ăn Nơi khc, Nước ngoi


Bnh Tart c chua ph-mai 

 
Nguyn liệu:
- 1 bt bột m,
-100g bơ mềm,
-  1 quả trứng,
- 5 quả c chua bi,
- 1 tha sp dầu -liu,
- 200g ph-mai mềm (bocconcini),
- 1 củ hnh tm, hnh l,
-  1/2 tha c-ph l thyme băm nhỏ,
- muối, tiu.


 

Thực hiện:

- Nhồi bột, bơ, trứng, muối, ủ 30 pht.
 - Cn mỏng bột, cho vo khun bnh tart, xăm lỗ trn mặt, nướng chn.
 - Bổ đi c chua, rắc muối, tiu, p chảo hơi vng. Thi nhỏ hnh l, thi mỏng hnh tm.
- Xếp c, hnh tm, ph-mai vo bnh, rắc hnh l, l thyme, qut dầu ln mặt, rắc muối, tiu, nướng 15 đến 20  pht. với độ nng 200Dng với dĩa rau s lt trộn dầu giấm

Thưởng thức:

Dng nng rất ngon. Go back
 

2005 - 2011 | www.NauNgon.Com